Vuosikertomus 2020
Vastuullisuus Bittiumilla 2020
Etusivu   >  Vastuullisuus  >  Vastuullisuusohjelma 2020-2022

Vastuullisuusohjelma 2020–2022

Bittium on kansainvälinen teknologiayritys, jonka tarkoitus on luoda syvällisen osaamisensa avulla ensiluokkaisia ja yhteiskunnallisesti hyödyllisiä teknisiä innovaatioita, jotka parantavat viestintäyhteyksiä ja luovat turvallisuutta ja edistävät terveydenhuoltoa.

Bittiumin vastuullisuusohjelma perustuu yhtiön strategiaan, arvoihin, sidosryhmien odotuksiin ja toimintaympäristön megatrendeihin. Se on osa yrityksen organisaatiokulttuuria, sen tapaa toimia ja luoda arvoa ympäröivään yhteiskuntaan.

Vastuullisuusohjelman taustalla on vuonna 2019 toteutettu olennaisuusanalyysi, jonka perustella vastuullisuuden painopistealueet on määritelty. Ohjelma rakentuu painopistealueiden kehitystavoitteista ja -toimenpiteistä sekä niille määritellyistä mittareista.

Bittium seuraa ja kehittää vastuullisuuttaan jatkuvasti. Vastuullisuusohjelman tavoitteiden toteutumista seurataan vuositasolla eri mittareilla, ja ohjelman edistymä ja tavoitteiden toteuma raportoidaan kerran vuodessa julkaistavassa vastuullisuusraportissa.

Seuraavassa kappaleessa ´Vastuullisuus Bittiumilla´ kuvataan tarkemmin painopistealueiden tavoitteita, mittareita sekä kehittymistä.

Vastuullisuusohjelma ja sen tavoitteet on jaettu painopistealueittain, jotka ovat:

Vastuullisuusohjelma ja sen tavoitteet ovat Innovatiiviset ja kehittyvät ihmiset, Luottamukselliset asiakassuhteet ja tietoturvalliset tuotteet, Yrityskansalaisuus ja vastuullinen liiketoimintatapa, Vastuu ympäristöstä.