Vuosikertomus 2020
Vastuullisuus Bittiumilla 2020
Etusivu   >  Vastuullisuus  >  Toimitusjohtajan katsaus vastuullisuuteen

Toimitusjohtajan katsaus vastuullisuuteen

Vastuullisuus näkyy toiminnassamme, tuotteissa, tuotteiden elinkaarissa, hankintaketjuissa sekä siinä, miten liiketoimintamme kautta luomme arvoa ympäröivään yhteiskuntaan. Vastuullisuus perustuu Bittiumin strategiaan ja arvoihin – se on tiivis osa organisaatiokulttuuriamme. Vuosille 2020–2022 laaditussa vastuullisuusohjelmassa korostuvat teemat kuten henkilöstön hyvinvointi ja kehitys, luottamukselliset asiakassuhteet ja tietoturvalliset tuotteet, yrityskansalaisuus ja vastuullinen liiketoimintatapa sekä ympäristövastuu. Vuoden 2020 maailmanlaajuisesta Covid-19-pandemiasta huolimatta olemme pystyneet edistämään vastuullisuusohjelmaamme, mutta vaikutuksilta emme mekään säästyneet.

Henkilöstön kannalta vuosi 2020 oli poikkeuksellinen. Maaliskuussa suuri osa henkilöstöstä siirtyi etätöihin ja tuotannossa siirryttiin vuorotyöhön. Tänä aikana henkilöstön hyvinvoinnista huolehtiminen on muuttanut muotoaan ja sisäisen viestinnän, henkilöstöstä huolehtimisen sekä esimiestyön merkitykset ovat entisestään korostuneet. Yhteishenki, toisten auttaminen ja työyhteisöön sitoutuminen ovat olleet vahvuuksia, jotka ovat kantaneet meitä poikkeustilanteessa.

Luottamus on liiketoimintamme edellytys. Se on yksi meidän kolmesta arvostamme, ja liittyy asiakassuhteisiin, tuotteisiin, palveluihin ja toimintatapoihin. Käytössämme oli vuoden 2020 lopussa kuusi sertifioitua järjestelmää ja lukuisia standardeja, joista suurta osaa huomioimme päivittäisessä toiminnassamme. Edellytämme vastuullista toimintatapaa myös toimittajiltamme. Olemme vuoden 2020 aikana täsmentäneet yhteistyökumppaneille laadittua toimittajaohjeistoa ja pandemian seurauksena olemme auditoineet toimittajiamme pääsääntöisesti itsearviointeina.

Bittiumin yritysvastuuta ohjaa hyvä hallintotapa. Olemme luotettava paikallinen kumppani sekä työllistäjä ja seuraamme jatkuvasti, miten tuotamme lisäarvoa eri sidosryhmille ja paikallisyhteisölle. Meille vientivalvonta on edellytys hyvin toimivalle viranomais- ja asiakasyhteistyölle. Vientivalvontajärjestelmä on osa johtamisjärjestelmäämme, ja vuoden 2020 aikana olemme edelleen kehittäneet vientivalvontaan liittyviä sisäisiä prosesseja.

Vastuu ympäristöstä, ilmastonmuutoksen hillitsemisestä ja resurssitehokkaista ratkaisuista ovat tärkeä osa toimintaamme ja sen kehittämistä. Saavutimme vuonna 2020 ympäristövastuulle asettamamme tavoitteet. Oulun toimitilassa parhaimmillaan 13,8 prosenttia hyödynnettävästä sähköenergiasta saatiin aurinkoenergiasta. Kokonaishiilijalanjälkemme oli 735 490 kg CO2e, eli hiilijalanjälkemme pieneni vuodentakaisesta noin 56,8 prosenttia. Hiilijalanjäljen pienenemiseen vaikutti muun muassa koronapandemian aiheuttama lentomatkustamisen merkittävä vähentyminen.

Jatkamme vastuullisuutemme vahvistamista ja kehittämistä vuoden 2021 tavoitteet kirkkaana mielessämme.  

Hannu Huttunen

Toimitusjohtaja