Vuosikertomus 2020
Bittium vuonna 2020
Etusivu   >  Bittium vuonna 2020  >  Bittiumin tuotteet ja palvelut  >  Connectivity Solutions

Connectivity Solutions

Tuotekehityspalvelut

Connectivity Solutions -tuote- ja palvelualueella Bittium tarjoaa innovatiivisia tuotekehityspalveluja ja teknologiaosaamista langattomiin laitteisiin, verkkoinfrastruktuuriin, IoT-ratkaisuihin ja ohjelmistokehitykseen. Bittium tarjoaa asiakkailleen myös omaan tietoturvalliseen alustaansa perustuvia ohjelmistorobottiratkaisuja (RPA-ratkaisut). Yritys tekee myös tutkimus- ja kehitystoimintaa tekoälyn ja pilvipalveluiden parissa. Bittiumilla on pitkä kokemus järjestelmäsuunnittelusta, teknologiaintegraatiosta, langattomista radio- ja antenniteknologioista sekä pienikokoisten, virrankulutukseltaan optimoitujen laitteiden kehityksestä. Toimialakohtaisten vaatimusten ymmärtäminen, vahva osaaminen tuotekehityspalveluissa, langattomissa laitteissa, digitalisaatiossa ja tietoturvassa sekä terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden ISO 13485:2016 -laatusertifikaatti mahdollistavat uusien ratkaisujen luomisen, joilla tuotetaan selkeää lisäarvoa asiakkaille ja kumppaneille.

Vuosi 2020

Tuotekehityspalvelukokonaisuuden kehittämistä jatkettiin vuonna 2020 erityisesti tietoliikenteen, lääketieteen teknologian, autoteollisuuden ja teollisen internetin markkinoille. Myös toimintatapojen ja organisaation kehittämistä jatkettiin, mikä on tuonut lisää tehokkuutta toimintaan. Bittium jatkoi liitettävyysratkaisujen toimittamista asiakkailleen tavoitteenaan edelleen kasvattaa tuotekehityspalveluprojektien määrää ja laajentaa asiakaspohjaa. Tuotekehityspalvelujen kysyntä säilyi tasaisena vuoden 2020 aikana.

5G-teknologian kehitystyön kysyntä tasaantui ja Bittium jatkoi panostuksia uusien asiakkuuksien ja sovellusalueiden lisäämiseksi. Myös erilaisten liitettävyysratkaisujen toimittamista asiakkaille jatkettiin tavoitteena kasvattaa tuotekehityspalveluprojektien määrää ja laajentaa asiakaspohjaa. Uutena tuotekehityspalveluiden sovellusalueena Bittium liittyi vuoden alussa autoteollisuudelle käyttöliittymien kehitystyökaluja tarjoavan Rightwaren Kanzi-kumppanuusohjelmaan ja on esitellyt omaa Android Automotive -alustalla toteutettua OEM-sovellushallintaa ja tietoturvaratkaisuja. Bittium tuo autoteollisuuteen syvää Android-järjestelmäkokemusta laitetasolta ohjelmistokehitykseen asti.

Markkinanäkymät

Langaton tietoliikenne ja digitalisaatio

  • Langattomassa tietoliikenteessä 5G-teknologian kehityspalveluiden kysyntä on tasaantunut ja 5G-teknologian käyttöönotto on laajenemassa kiihtyvällä vauhdilla. Investoinnit uusien ominaisuuksien kehittämisessä jatkuvat ja ohjelmistokehityksen merkitys 5G-verkkojen kehityksessä vahvistuu. Tämä luo kysyntää Bittiumin tuotekehityspalveluille. 5G-teknologialle allokoitujen radiotaajuuksien suuri määrä kasvattaa tarvittavien tuotteiden taajuusversioiden määrää ja luo siten kysyntää tuotevarianttien kehittämiselle. Bittiumin tuotekehityspalveluiden kysyntää kasvattaa myös uutta 5G-teknologiaa hyödyntävien uusien laitteiden kehitystarve.
  • Digitalisaation myötä tietoturvallinen esineiden internet (Internet of Things, IoT) on merkittävä kehitysalue lähes kaikilla toimialoilla. Kysyntää Bittiumin palveluille ja räätälöidyille ratkaisuille luovat yritysten kasvava tarve digitalisoida toimintaansa, kerätä tietoa langattomasti ja siirtää tieto internetiin ja pilvipalveluihin. Tätä varten markkinoille tarvitaan sekä vaativaan teollisuuskäyttöön että vapaa-ajan sovelluksiin tarkoitettuja tietoturvallisia laitteita, jotka keräävät laitteen käyttämien sensoreiden tuoman informaation ja luovat laitteelle langattomasti luotettavan yhteyden internetiin ja pilvipalveluihin. Uusia IoT:lle räätälöityjä radiojärjestelmiä on käytössä ympäri maailmaa ja digitalisoitujen laitteiden määrä kasvaa jatkuvasti. Laitteisiin tulee myös uusia yhä kehittyneempiä ominaisuuksia, jotka luovat kysyntää suunnittelupalveluille. 5G-teknologian käyttöönoton myötä myös IoT:hen tulee tulevaisuudessa uusia ominaisuuksia, jotka mahdollistavat mm. koneiden etäohjauksen. Erilaisten järjestelmien ja teknologioiden integroinnilla onkin tärkeä rooli kokonaispalvelun mahdollistamisessa. Suurien datamäärien käsittelemisen helpottamista ja nopeuttamista varten kehitetään erilaisia oppivia järjestelmiä ja laitteita, jotka hyödyntävät toiminnassaan erilaisia tekoälyteknologioita.
  • Autoteollisuuden digitalisaation ja uusien liiketoimintamallien sekä autojen toimintojen automatisoinnin muutokset luovat tarvetta teknologiakehitykselle. Merkittävimmät teknologiatrendit, kuten älykäs liikkuvuus, itseohjautuvat autot, sähköautot ja liitettävyys ovat ohjaavia tarpeita innovatiiviselle ohjelmistokehitykselle. Ohjelmistojen osuus ajoneuvoissa kasvaa kiihtyvällä vauhdilla ja ohjelmistoista on muodostumassa merkittävä toimintojen mahdollistaja sekä erottautumistekijä. Android™ Automotive -käyttöjärjestelmän käyttö tieto- ja viihdejärjestelmissä (IVI-järjestelmät) on tulossa vahvasti markkinoille. Useat autovalmistajat ovat ilmoittaneet tuovansa markkinoille autoja, joissa on Android Automotive -käyttöjärjestelmä. Bittiumin yli vuosikymmenen kokemus Android-käyttöjärjestelmästä ja Google-ekosysteemistä yhdistettynä tietoturvaosaamiseen luo tähän markkinaan hyviä liiketoimintamahdollisuuksia.
  • Covid-19-pandemiasta johtuneet rajoitukset, kuten matkustusrajoitus, ovat hidastaneet tuotekehityspalveluiden myyntiä. Huolimatta siitä, että mukautuminen uusiin olosuhteisiin ja toimintatapoihin on sujunut hyvin, rajoitukset ovat vaikuttaneet hidastavasti olemassa olevien projektien etenemiseen ja uusien asiakkuuksien hankkimiseen.
  • Mahdolliset koronaviruksesta johtuvat oman henkilöstön sairastumiset voisivat vaikuttaa Bittiumin liiketoimintaan merkittävästi erityisesti tuotekehityspalveluiden osalta. Yhtiö aloitti toimenpiteet henkilöstön terveyden ja turvallisuuden takaamiseksi sekä liiketoiminnan jatkuvuuden turvaamiseksi heti maaliskuussa 2020 Covid-19-pandemian saavuttaessa Euroopan. Toistaiseksi pandemia ei ole vaikuttanut merkittävästi Bittiumin työntekijöiden terveyteen.