Vuosikertomus 2020
Hallituksen toimintakertomus
Etusivu   >  Hallituksen toimintakertomus  >  Osinko vuodelta 2019

Osinko vuodelta 2019

15.6.2020 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että osinkoa ei jaeta varsinaisen yhtiökokouksen päätöksellä ja että hallitus valtuutetaan päättämään myöhemmin harkintansa mukaan yhteensä enintään 3,6 miljoonan euron osingon jakamisesta yhdessä tai useammassa erässä, mikä yhtiön nykyisellä osakemäärällä laskettuna vastaa yhteensä noin 0,10 euroa osakkeelta. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen alkuun saakka, kuitenkin enintään 30.6.2021 asti.

27.11.2020 Bittium Oyj:n hallitus päätti 15.6.2020 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen valtuutuksen nojalla, ettei yhtiön tilikauden 1.1.–31.12.2019 jakokelpoisista varoista makseta osinkoa. Tämä päätös vahvisti yhtiön strategian mukaista investointikykyä tulevaisuuden kasvun mahdollistamiseksi.