Vuosikertomus 2020
Hallituksen toimintakertomus
Etusivu   >  Hallituksen toimintakertomus  >  Vuoden 2021 näkymät

Vuoden 2021 näkymät

Maailmanlaajuinen uusi Covid-19-pandemia vaikuttaa merkittävästi globaaliin talouteen ja markkinatilanteeseen. Markkinoilla vallitseva epävarmuus aiheuttaa heikon näkyvyyden markkinatilanteeseen.

Bittium arvioi vuoden 2021 liikevaihdon kasvavan edellisvuodesta (78,4 miljoonaa euroa, vuonna 2020) ja liiketuloksen paranevan edellisvuodesta (2,1 miljoonaa euroa, vuonna 2020).

Lisätietoa Bittiumin markkinanäkymistä on esitetty tämän hallituksen toimintakertomuksen kappaleessa ´Markkinanäkymät´.

Lisätietoa epävarmuustekijöistä, jotka liittyvät tulevaisuudennäkymiin, on esitetty tämän hallituksen toimintakertomuksen kappaleessa ´Riskit ja epävarmuustekijät´ ja yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.bittium.com