Vuosikertomus 2020
Hallituksen toimintakertomus
Etusivu   >  Hallituksen toimintakertomus  >  Tutkimus- ja tuotekehitystoiminta

Tutkimus- ja tuotekehitystoiminta

Bittium jatkoi merkittäviä investointeja omien tuotteiden ja tuotealustojen kehittämiseksi. Tammi-joulukuussa 2020 investoinnit olivat 22,8 miljoonaa euroa eli 29,1 prosenttia liikevaihdosta.

Tuotekehitysinvestoinnit kohdistuivat pääsääntöisesti puolustusteollisuudelle suunnatun taktisen viestintäjärjestelmän ja sen tuotteiden kehittämiseen, erilaisten viranomais- ja erikoispäätelaitteiden sekä niitä tukevien tietoturvaohjelmistojen kehittämiseen, ja terveysteknologiatuotteiden kehittämiseen.

Aktivoidut tuotekehityskulut koostuivat ohjelmistoradiopohjaisten taktisten radioiden Bittium Tough SDR™ -tuoteperheen kehittämiseen liittyvistä investoinneista, taktisten verkkojen jatkokehityksestä, tietoturvallisten puhelimien ja ohjelmistojen sekä terveysteknologiatuotteiden kehittämiseen liittyvistä investoinneista.

 

Tutkimus- ja tuotekehitysmenot, MEUR  2020
12 kk
2019
12 kk
Tutkimus- ja tuotekehitysmenot yhteensä 22,8 25,1
Aktivoitu taseeseen -13,6 -15,6
Kauden poistot ja arvonalentumiset tuotekehitysaktiivasta 6,1 3,1
Tuloslaskelmaan sisältyy kuluksi kirjattuja tutkimus- ja tuotekehitysmenoja 15,4 12,6
Tutkimus- ja tuotekehityspanostukset, % liikevaihdosta 29,1 % 33,4 %

 

Aktivoitujen tutkimus- ja tuotekehitysmenojen määrä taseessa, MEUR  2020
12 kk
2019
12 kk
Hankintameno kauden alussa 39,1 26,6
Lisäykset kauden aikana 13,6 15,6
Liiketoimintojen hankinta    
Kauden poistot -6,1 -3,1
Kirjanpitoarvo kauden lopussa 46,6 39,1