Vuosikertomus 2020
Hallituksen toimintakertomus
Etusivu   >  Hallituksen toimintakertomus  >  Vuosi 2020 lyhyesti  >  Taloudellinen kehitys 2020

Taloudellinen kehitys tammi-joulukuussa 2020

Konsernin laaja tuloslaskelma, MEUR 2020 2019
  12 kk 12 kk
     Liikevaihto 78,4 75,2
     Liikevoitto / -tappio 2,1 6,3
     Rahoitustuotot ja -kulut -0,4 -0,4
     Tulos ennen veroja 1,6 5,9
Kauden tulos 2,2 7,6
Kauden laaja tulos yhteensä 1,9 7,7
     
Kauden tuloksen jakautuminen    
     Emoyhtiön omistajille 2,2 7,6
Kauden laajan tuloksen jakautuminen    
     Emoyhtiön omistajille 1,9 7,7
     
Tulos / osake jatkuvista toiminnoista, EUR 0,061 0,214
  • Liiketoiminnan rahavirta oli 6,9 miljoonaa euroa (9,6 miljoonaa euroa).
  • Nettokassavirta oli -10,5 miljoonaa euroa. Nettokassavirta sisälsi merkittävimpänä eränä 13,6 miljoonan euron tuotekehitysinvestoinnit omiin tuotteisiin (4,3 miljoonaa euroa sisältäen merkittävimpinä erinä 20,0 miljoonan euron pankkilainan noston, 15,6 miljoonan euron tuotekehitysinvestoinnit omiin tuotteisiin ja 5,4 miljoonan euron osingonmaksun).
  • Omavaraisuusaste oli 73,1 prosenttia (73,4 prosenttia).
  • Nettovelkaantumisaste oli -1,9 prosenttia (-11,2 prosenttia).

Vertailu puolivuosittain

Konsernin liikevaihto ja liiketulos, MEUR  2H/20 1H/20 2H/19 1H/19
Liikevaihto 35,8 42,5 42,2 33,1
Liikevoitto/-tappio -0,8 2,9 4,7 1,7
Tulos ennen veroja -0,9 2,5 4,4 1,5
Katsauskauden tulos -0,4 2,5 6,1 1,5
         
Tuote- ja palveluliikevaihdon jakautuminen, MEUR  2H/20 1H/20 2H/19 1H/19
Tuoteliikevaihto 23,0
64,3 %
30,1
70,7 %
30,8
73,1 %
18,6
56,1 %
Palveluliikevaihto 12,8
35,7 %
12,5
29,3 %
11,4
27,1 %
14,5
43,9 %
  
Liikevaihto markkina-alueittain, MEUR ja %  2H/20 1H/20 2H/19 1H/19
Aasia 0,2
0,5 %
0,2
0,4 %
0,1
0,3 %
0,2
0,5 %
Amerikat
 
6,4
17,8 %
7,1
16,7 %
12,7
30,2 %
5,8
17,5 %
Eurooppa
 
29,3
81,7 %
35,2
82,8%
29,3
69,6 %
27,1
82,0%

 
Vertailu vuosineljänneksittäin

Konsernin liikevaihto ja liiketulos, MEUR  4Q/20 3Q/20 2Q/20 1Q/20 4Q/19
Liikevaihto 21,8 14,0 25,3 17,3 26,9
Liikevoitto/-tappio 0,3 -1,0 2,7 0,2 4,1
Tulos ennen veroja 0,2 -1,0 2,7 -0,2 3,9
Katsauskauden tulos 0,7 -1,0 2,7 -0,2 5,6
           
Tuote- ja palveluliikevaihdon jakautuminen, MEUR  ja % 4Q/20 3Q/20 2Q/20 1Q/20 4Q/19
Tuoteliikevaihto 14,5
66,5 %
8,5
60,9 %
18,4
73,0 %
11,7
67,4 %
20,1
74,5 %
Palveluliikevaihto 7,3
33,5 %
5,5
39,1 %
6,8
27,0 %
5,6
32,6 %
6,8
25,5 %
           
Liikevaihto markkina-alueittain, MEUR ja %  4Q/20 3Q/20 2Q/20 1Q/20 4Q/19
Aasia 0,1
0,5 %
0,1
0,5 %
0,1
0,4 %
0,1
0,4 %
0,1
0,3 %
Amerikat
 
2,9
13,3 %
3,5
24,8 %
2,2
8,8 %
4,9
28,3 %
5,0
18,7 %
Eurooppa
 
18,8
86,2 %
10,5
74,7 %
22,9
90,8 %
12,3
71,3 %
21,8
81,0 %

Suluissa olevat luvut viittaavat vastaavaan jaksoon vuotta aiemmin, ellei toisin mainita.