Vuosikertomus 2020
Hallituksen toimintakertomus
Etusivu   >  Hallituksen toimintakertomus  >  Vuosi 2020 lyhyesti  >  Katsauskauden merkittävät tapahtumat

Katsauskauden merkittävät tapahtumat

13.2.2020
Bittium Oyj:n tilinpäätöstiedote vuodelta 2019 julkaistiin. 

13.2.2020
Bittium Oyj:n yhtiökokouskutsu vuoden 2019 varsinaiseen yhtiökokoukseen julkaistiin.

2.3.2020
Bittium Oyj:n hallitus päätti uuden osakepohjaisen pitkän aikavälin kannustinjärjestelmän perustamisesta yhtiön johdolle. Se koostuu suoritusperusteisesta osakepalkkiojärjestelmästä. Suoritusperusteisen osakepalkkiojärjestelmän tavoitteena on yhdenmukaistaa Bittiumin johdon intressit yhtiön osakkeenomistajien intressien kanssa ja siten yhtiön arvon kasvattaminen pitkällä aikavälillä, kannustaa johtoa Bittiumin strategisten tavoitteiden saavuttamiseen sekä Bittiumin johdon sitouttaminen. 

11.3.2020
Bittium Oyj:n vuosikertomus 2019, vastuullisuusraportti, selvitys yhtiön hallinto- ja ohjausjärjestelmästä, palkka- ja palkkioselvitys sekä vuoden 2020 palkitsemispolitiikka julkaistiin. 

18.3.2020
Bittium Oyj perui varsinaisen yhtiökokouksensa keskiviikolta 1.4.2020 ja siirsi sen myöhemmäksi ilmoitettavaan ajankohtaan. 

30.3.2020
Bittium Oyj:n liiketoimintakatsaus tammi-maaliskuu 2020 julkaistiin. 

14.5.2020
Bittium Oyj:n uusi yhtiökokouskutsu julkaistiin. 

15.6.2020
Bittium Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset julkaistiin.

6.8.2020
Bittium Oyj:n puolivuosikatsaus tammi-kesäkuu 2020 julkaistiin. 

10.9.2020
Bittium Oyj:n tytäryhtiö Bittium Biosignals Oy ja Preventice Technologies Ltd allekirjoittivat jatkosopimuksen EKG-seurantalaitteiden toteuttamisesta.

30.10.2020
Bittium Oyj:n liiketoimintakatsaus kaudelta tammi-syyskuu 2020 julkaistiin.

27.11.2020
Bittium Oyj alensi vuoden 2020 taloudellista ohjaustaan.

27.11.2020
Bittium Oyj:n hallitus päätti, että yhtiö ei jaa osinkoa vuodelta 2019.

27.11.2020
Bittium Oyj:n strategia ja pitkän tähtäimen taloudelliset tavoitteet vahvistettiin.

15.12.2020
Bittium Oyj:n taloudellinen kalenteri vuodelle 2021 julkaistiin.

22.12.2020
Bittium Oyj kertoi, että Suomen Puolustusvoimat valmistelee Bittium TAC WIN™ -ohjelmistoradiojärjestelmän tuotteiden hankintaa.