Vuosikertomus 2020
Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 
tilikaudelta 1.1.-31.12.2020
Etusivu   >  Hallinto- ja ohjausjärjestelmä  >  Tilintarkastajan valitseminen ja palkkiot

Tilintarkastajan valitseminen ja palkkiot

Yhtiössä on yksi KHT-tasoinen tilintarkastaja, ja mikäli tilintarkastaja ei ole laissa tarkoitettu tilintarkastusyhteisö, valitaan yksi varatilintarkastaja. Tilintarkastajan toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Varsinainen yhtiökokous 2020 valitsi Yhtiön tilintarkastajaksi uudelleen KHT-yhteisö Ernst & Young Oy:n, KHT Jari Karppisen päävastuullisena tilintarkastajana. Varsinainen yhtiökokous päätti, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio tilintarkastajan kohtuullisen laskun mukaan.

Tilintarkastajien palkkiot vuonna 2020 olivat 102 000 euroa (114 000 euroa vuonna 2019). Kokonaispalkkioista tilintarkastuksen osuus oli 85 000 euroa (92 000 euroa vuonna 2019), veroneuvonnan osuus 15 000 euroa (7 000 euroa vuonna 2019) ja muiden palveluiden osuus 2 000 euroa (15 000 euroa vuonna 2019).