Vuosikertomus 2020
Bittium vuonna 2020
Etusivu   >  Bittium vuonna 2020  >  Liiketoiminta ja toimintaympäristö  >  Strategiset linjaukset

Strategiset linjaukset

Bittiumin tavoitteena on olla merkittävä kansainvälinen turvallisten ja luotettavien viestintäratkaisujen toimittaja puolustus- ja viranomaismarkkinoille, johtava teollisuuden liitettävyysratkaisujen ja tuotekehityspalvelujen toimittaja sekä merkittävä biosignaalien mittaamiseen ja analysointiin tarkoitettujen mittaus- ja etädiagnostiikkaratkaisujen toimittaja. Viisi vuotta sitten Bittium Oyj päivitti strategiansa tavoitteenaan vahvistaa asemaansa kansainvälisillä markkinoilla ja kiihdyttääkseen kasvuaan. Tuolloin julkaistu kasvustrategia ja pitkän tähtäimen taloudelliset tavoitteet ovat edelleen voimassa.

Bittium on tehnyt merkittäviä investointeja tulevaisuuteen lisäämällä huomattavasti tuotekehitysinvestointeja omiin tuotteisiin ja ratkaisuihin. Investoinnit luovat hyvän pohjan tulevaisuuden kasvulle, ja yhtiö tulee jatkamaan strategiansa mukaisia panostuksia yhtiön kansainvälisen kasvun mahdollistamiseksi sekä tuotekehityksessä että toimintansa kehittämisessä.

Bittium jatkaa edelleen epäorgaanisen kasvumahdollisuuksien tutkimista kaikilla tuote- ja palvelualueilla ja on valmis investoimaan yritysostoihin, jotka tukevat yhtiön kasvustrategiaa.

Bittiumin liiketoiminta jakautuu kolmeen tuote- ja palvelualueeseen: Defense & Security, Connectivity Solutions ja Medical Technologies.

Defense & Security

Defense & Security -tuote- ja palvelualueella Bittium tarjoaa maailmanlaajuisesti johtavia tuotteita ja palveluita asiakkailleen puolustus-, turvallisuus- ja viranomaismarkkinoilla tavoitteenaan vahvistaa itsenäisten maiden kansallista turvallisuutta. Bittiumin kilpailukyky näillä markkinoilla perustuu luotettavuuteen, tuotteiden ja palveluiden korkeaan laatuun sekä 35 vuoden aikana syntyneeseen edistykselliseen teknologia- ja tietoturvaosaamiseen.

Puolustusmarkkinoille suunnatut taktisen viestinnän tuotteet tarjoavat asiakkailleen uudenlaista suorituskykyä johtamisjärjestelmiin mahdollistaen nopeamman tiedonsiirron, paremman liikkuvuuden ja laajan yhteensopivuuden muihin viestintäjärjestelmiin. Tietoturvauhkien lisääntyessä viranomaismarkkinoille suunnatut tietoturvallisen viestinnän ratkaisut vastaavat viestintäjärjestelmille asetettuihin ja jatkuvasti kasvaviin tietoturvavaatimuksiin. Tietoturvallisten viestintäratkaisujen kysyntää kasvattaa LTE-teknologian, älypuhelinten ja älypuhelinsovellusten käytön lisääntyminen viranomaismarkkinoilla.

Connectivity Solutions

Langattomien teknologioiden kehitys jatkuu ja digitalisoituminen luo kasvavaa tarvetta langattomille yhteyksille. Bittium tarjoaa asiakkailleen tuotekehityspalveluita sekä langattoman liitettävyyden ratkaisuja uusien innovatiivisten tuotteiden kehittämiseksi turvallisessa ja kehittyvässä langattomassa ympäristössä. Yhtiön kilpailukyky näillä markkinoilla perustuu ainutlaatuiseen teknologia- ja tietoturvaosaamiseen sekä tuotteiden ja palveluiden luotettavuuteen ja laatuun. Bittiumin erityisenä vahvuutena ovat vaativat järjestelmät.

Medical Technologies

Terveydenhuollon teknologiamarkkinoilla on tapahtumassa merkittävää kehitystä potilaiden hoidossa erityisesti sairaaloiden ulkopuolella. Sairauksien ja terveysongelmien ennaltaehkäisyyn panostetaan varhaisdiagnostiikan avulla yhä enemmän, ja potilaiden kotiuttamista tavoitellaan yhä aikaisemmassa vaiheessa sairaala- ja hoitopäivien vähentämiseksi. Nämä trendit luovat kysyntää biosignaalien mittaamiselle, palveluiden digitalisoimiselle, langattomuudelle ja tietoturvallisille yhteyksille.

Bittiumin tavoitteena on edistää parempaa terveyttä yhteiskunnassa tarjoamalla tuotteita ja kokonaisratkaisuja terveydenhuollon biosignaalien etämonitoroinnin ja etädiagnostiikan markkinoille pohjautuen yhtiön pitkään kokemukseen ja syvään osaamiseen biosignaalien mittauksessa, langattomassa kommunikaatiossa ja tietoturvateknologiassa.