Vuosikertomus 2020
Bittium vuonna 2020
Etusivu   >  Bittium vuonna 2020  >  Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus

Maailmanlaajuinen Covid-19-pandemia vaikutti merkittävästi globaaliin talouteen ja markkinatilanteeseen vuonna 2020. Huolimatta Covid-19-pandemiasta johtuneista poikkeusoloista onnistuimme jatkamaan strategiamme mukaisella kasvupolulla ja liikevaihtomme kasvoi 4,2 prosenttia verrattuna edellisvuoteen. Se oli hieno suoritus poikkeukselliset olosuhteet huomioon ottaen. Liiketoimintamme on luonteeltaan pitkäjänteistä ja projektit pääsääntöisesti pitkäkestoisia, minkä vuoksi pandemian vaikutukset Bittiumin liiketoimintaan eivät vielä alkuvaiheessa heijastuneet suoraan tekemiseen. Kuitenkin vuoden toisella vuosipuoliskolla, loppuvuosipainotteisesti, asiakasprojektien eteneminen alkoi hidastumaan ja osa siirtyi seuraavalle vuodelle. Hitautta oli näkyvissä myös uusasiakashankinnassa.

Strategiamme mukaisesti tavoitteenamme on olla merkittävä kansainvälinen turvallisten ja luotettavien viestintäratkaisujen toimittaja puolustus- ja viranomaismarkkinoille, johtava teollisuuden liitettävyysratkaisujen ja tuotekehityspalvelujen sekä merkittävä biosignaalien mittaamiseen ja analysointiin tarkoitettujen mittaus- ja etädiagnostiikkaratkaisujen toimittaja. Strategian mukaisesti pitkän tähtäimen taloudellisena tavoitteenamme on keskimäärin yli 10 prosentin vuotuinen liikevaihdon kasvu ja 10 prosentin liikevoittotaso.

Olemme tehneet merkittäviä investointeja tulevaisuuteen jatkamalla tuotekehitysinvestointeja omiin tuotteisiin ja ratkaisuihin. Investoinnit luovat hyvän pohjan tulevaisuuden kasvulle. Tuotekehitysinvestointien taso suhteessa liikevaihtoon kääntyi viime vuonna suunnitellusti laskuun ja tavoitteenamme on investointien määrän vähentäminen edelleen tänä vuonna. Alkuvuonna investointien pääpaino oli Bittium Tough SDR Handheld™ -käsiradioiden kehityksen loppuunsaattamisessa. Keväällä aloitimme käsiradioiden volyymitoimitukset asiakkaallemme. Toisella vuosipuoliskolla tuotekehitysinvestointien pääpaino oli Bittium Tough SDR Vehicular™ -ajoneuvoradion kehityksessä ja ensimmäiset erät toimitettiin asiakkaalle pilottikäyttöön vuoden lopussa. Tuotteen kehittäminen jatkuu vielä ennen varsinaisten volyymitoimitusten aloittamista.

Strategiamme mukaiset panostukset kansainvälistymiseen taktisen kommunikaation markkinoilla jatkuivat vuonna 2020. Toimitimme taktisen viestinnän järjestelmätuotteita kansainvälisille asiakkaillemme muun muassa Itävaltaan ja Viroon.

Olemme mukana Euroopan puolustusteollisen kehittämisohjelman (European Defence Industrial Development Programme, EDIDP) iMUGS-hankkeessa (integrated Modular Unmanned Ground System), jossa kehitetään Euroopan maiden puolustusvoimille uusia autonomisiin järjestelmiin perustuvia kyvykkyyksiä. Yhteiseurooppalaisen ohjelmistoradioteknologiaa kehittävän ESSOR-ohjelmistohankkeen seuraava vaihe käynnistyi ja ESSOR-aaltomuodon sovittaminen taktisiin Bittium Tough SDR -radioihin Suomen Puolustusvoimille alkoi.

Yhteistyö jatkui Suomen Puolustusvoimien tiedonsiirtoverkkojen uudistamiseksi ja uusi nelivuotinen puitesopimus taktisen tiedonsiirron tuotteiden toimittamisesta on valmisteilla.

Viranomaismarkkinoilla mielenkiinto mobiilia tietoturvaa ja tietoturvallisia Bittium Tough Mobile™ 2 -puhelimia kohtaan on kasvanut. Jatkuvat tietoturvahyökkäykset kasvattavat tietoisuutta tietoturvan tärkeydestä. Lanseerasimme Tough Mobile -tuoteperheeseemme uuden, vieläkin tietoturvallisemman Bittium Tough Mobile 2 C:n, joka on tarkoitettu Luottamuksellinen-tason viranomaisviestintään. Kasvatimme yhteistyöverkkoamme ja aloitimme yhteistyön muun muassa Tetra-verkkoihin soveltuvien laitteiden myynnin ja huollon asiantuntijan Virve Tuotteet ja Palvelut -yhtiön kanssa sekä ruotsalaisen salausteknologiaa kehittävän yrityksen Tutus Data Ab:n kanssa yhteisen tietoturvallisen mobiiliratkaisun kehittämiseksi.

Kehitimme myös tietoturvaohjelmistomme teknologiaa ja lanseerasimme uuden Streams-ominaisuuden Bittium SafeMove® Mobile VPN -tietoturvaohjelmistoomme. Streams-teknologian vahvan yhteyden avulla voi suojata useita sovelluksia ja niiden eri yhteyksiä. Salaus ja suojaus mukautuvat eri sovellusten vaihteleviin tarpeisiin ja esimerkiksi reaaliaikaisten puhe- ja video-sovelluksien erityistarpeet tulevat huomioiduiksi.

Aktiiviset neuvottelut Meksikon valtion kanssa ovat jatkuneet Mexsat-puhelimien tuotetoimituksista järjestelmän laajemman käyttöönoton mahdollistamiseksi. Satelliittipuhelimien toimitusmäärät jäivät viime vuonna tavoitteesta, mutta uskomme toimitusvolyymien kasvavan tämän vuoden aikana.

Lääketieteen teknologiamarkkinoilla digitalisaatio jatkuu ja etädiagnostiikkatuotteiden ja -palveluiden kysyntä kasvaa. Toimme markkinoille uuden langatonta tiedonsiirtoa hyödyntävän Bittium MedicalSuite™ -palvelualustaratkaisun tehostamaan terveydenhuollon etälausuntopalveluja. MedicalSuite on pääasiassa palveluntarjoajille suunnattu web-pohjainen palvelualusta, joka helpottaa tietojen turvallista jakamista ja hallintaa palveluntarjoajien, klinikoiden ja erikoislääkäreiden välillä.

Jatkoimme kansainvälisen jakeluverkoston kehittämistä ja viranomaishyväksyntöjen hakemista lääketieteen teknologiatuotteillemme eri maissa. Aivosähkökäyrää mittaava ja monitoroiva Bittium BrainStatus™ ja Cerenionin C-Trend® -analyysiohjelmisto saivat lääkintälaitehyväksynnän Euroopan Unionissa. Yhteistyö johtavan yhdysvaltalaisen etämonitorointipalveluita tarjoavan Preventicen kanssa jatkui ja solmimme syyskuussa jatkosopimuksen sydämen rytmihäiriöitä monitoroivien BodyGuardian® MINI -laitteiden toimittamisesta seuraavan neljän vuoden aikana.

Tuotekehityspalvelujen kysyntä säilyi tasaisena. Olemme kehittäneet palvelukokonaisuuttamme vastaamaan markkinoiden tarpeita, muun muassa tietoliikenteen, lääketieteen teknologian, autoteollisuuden ja teollisen internetin markkinoilla. Jatkoimme toimintatapojemme ja organisaatiomme kehittämistä, mikä on tuonut lisää tehokkuutta toimintaamme.

Tulemme jatkamaan strategiamme mukaisia panostuksia yhtiön kansainväliseen kasvuun sekä tuotekehityksessä että oman toiminnan kehittämisessä. Tällä hetkellä Covid-19-pandemia vaikuttaa globaaliin talouteen ja tilauskannan rakentaminen on yhä haastavaa. Uskomme kuitenkin, että pandemian vaikutukset ovat väliaikaisia ja pitkällä aikavälillä yhtiöllä on erinomaiset edellytykset kansainväliseen kasvuun.

Haluan kiittää asiakkaitamme ja yhteistyökumppaneitamme kuluneesta vuodesta. Vuosi on ollut poikkeuksellinen, mutta yhteisellä periksiantamattomuudella ja luottamuksella olemme onnistuneet jatkamaan hankkeitamme haastavista olosuhteista huolimatta. Haluan kiittää henkilöstöämme, niin etänä kuin toimistolla töitä tekeviä, sitoutuneisuudesta ja ahkerasta työstä yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Kiitän myös omistajiamme pitkäjänteisyydestä ja luottamuksesta yhtiötämme kohtaan. Uskon, että vuosi 2021 tulee olemaan edellistä parempi ja yhdessä tekemällä voimme mahdollistaa tulevaisuuden menestyksemme.

Hannu Huttunen
toimitusjohtaja