Vuosikertomus 2020
Bittium vuonna 2020
Etusivu   >  Bittium vuonna 2020  >  Bittiumin tuotteet ja palvelut  >  Defense & Security

Defense & Security

Taktiset ja tietoturvalliset viestintäjärjestelmät

Defense & Security -tuote- ja palvelualueella Bittium tarjoaa maailmanlaajuisesti johtavia tuotteita ja palveluita asiakkailleen puolustus-, turvallisuus- ja viranomaismarkkinoilla tavoitteenaan vahvistaa itsenäisten maiden kansallista turvallisuutta. Bittiumin kilpailukyky näillä markkinoilla perustuu luotettavuuteen, tuotteiden ja palveluiden korkeaan laatuun sekä 35 vuoden aikana syntyneeseen edistykselliseen teknologia- ja tietoturvaosaamiseen.

Bittium Tough Mobile™-tuoteperhe
Bittium Tough Mobile -älypuhelinten tietoturvallisuuden ydin on niiden kerroksittain rakennettu tietoturva, joka perustuu kovennettuun Android™ -käyttöjärjestelmään sekä ainutlaatuisiin HW-ratkaisuihin että lähdekoodiin integroituihin tietoturvaominaisuuksiin ja -ohjelmistoihin. Puhelimet suunnitellaan ja valmistetaan täysin Suomessa ja Bittium takaa niille valvotun ja turvallisen valmistus- ja toimitusketjun asiakkaille. Bittium Tough Mobile -älypuhelimet yhdessä Bittium Secure Suite™ -laitehallinta- ja yhteyssalausohjelmiston kanssa ovat sertifioitavissa eri valtioiden viranomaisten tietoturvalliseen käyttöön. Bittium Tough Mobile C -älypuhelimen ja Bittium Secure Suite -taustajärjestelmän muodostama viestintäratkaisu on maailman ensimmäisenä sertifioitu LUOTTAMUKSELLINEN-suojaustasolle (NCSC-FI, National Cyber Security Centre Finland). Viranomaiskäyttöön suunniteltuina puhelinten saatavuus ja käyttöikä ovat normaaleja älypuhelimia merkittävästi pidempiä ja tietoturvapäivitysten saatavuus huomattavasti parempi.

Bittium Secure Suite™ -laitehallinta- ja yhteyssalausohjelmisto mahdollistaa puhelimen tietoturvaominaisuuksien tehokkaimman mahdollisen hyödyntämisen, laitteen luotettavan etähallinnan ja ohjelmiston eheyden varmennuksen sekä laitteiden käyttämien datayhteyksien salaamisen. Bittium Tough Mobile -älypuhelin ja Bittium Secure Suite -ohjelmisto muodostavat yhdessä ainutlaatuisen käyttövarman järjestelmän, jolla voidaan turvallisesti käsitellä salaista ja luottamuksellista aineistoa sekä turvata kriittinen kommunikaatio.

Bittium Specialized Device Platform™ on monipuolinen tuotealusta, joka hyödyntää massamarkkinoille tarkoitettujen ohjelmisto- ja laitteistoratkaisujen mukanaan tuomia mittakaavaetuja. Laitealustan avulla yritykset pystyvät pienentämään tuotekehitysriskiään ja tuomaan markkinoille täysin räätälöityjä mobiililaitteita (esim. moduuli-, älypuhelin-, tabletti- ja älykellosegmenteissä) entistä nopeammin. Alusta on tuotteistettu viranomais-, turvallisuus-, teollisuus- ja älykellomarkkinoille. Yksi tuotealustaan perustuva tuote on tietoturvallinen Bittium Tough Mobile -älypuhelin.

Bittium SafeMove® Mobile VPN -ohjelmistoratkaisut mahdollistavat kaikkien IP-pohjaisten sovellusten ja verkkojen hyödyntämisen turvaamalla työaseman ja palveluiden väliset yhteydet heti laitteen käynnistämisestä lähtien. SafeMoven avulla liikkuvilla työntekijöillä on aina huipputurvalliset ja saumattomat yhteydet yrityksen sisäverkkoon ajasta, paikasta ja verkkoyhteydestä riippumatta. Uusi SafeMove Streams -ominaisuus mahdollistaa optimoidun, kestävän ja salatun yhteyden silloinkin, kun käytössä olevat verkkoyhteydet ovat epäluotettavia ja häiriöherkkiä.

Bittium SafeMove® Analytics on verkkoyhteyksien seuranta- ja raportointimoduuli, jonka avulla yritykset voivat kerätä tietoja langattomien verkkoyhteyksien toimivuudesta tuottavuuden ja käyttäjäkokemuksen parantamiseksi. Analytics-työkalu kerää jatkuvaa tietoa verkkoyhteyksistä, kuten yhteyden tilasta, yhteyden vahvuudesta, yhteysnopeudesta, yhteystyypistä ja Wi-Fi-verkoista. Lisäksi ohjelmiston uudet tietoturvaominaisuudet osaavat välittömästi raportoida mahdollisista tietoturvapoikkeamista työntekijöiden käyttämissä mobiililaitteissa. Tämä mahdollistaa kyberuhkiin reagoimisen ilman viiveitä, esimerkiksi sulkemalla poikkeamasta raportoinut laite yritysverkosta tilanteen selvityksen ajaksi.

Bittium Tactical Wireless IP Network™ (TAC WIN) on ohjelmistoradiotekniikkaan perustuva sotilas- ja viranomaiskäyttöön tarkoitettu langaton laajakaistaverkko. Se mahdollistaa MANET (Mobile Ad Hoc Network)- linkki- ja liityntäverkkojen muodostamisen sekä kytkee verkot yhdeksi loogiseksi IP-verkoksi nopeasti paikasta riippumatta. Bittium TAC WIN on yhteensopiva nykyisten kiinteiden ja langattomien verkkoinfrastruktuurien kanssa. Järjestelmän ydin on taktinen reititin, jolla voidaan muodostaa joustavasti sekä langallisia että langattomia laajakaistaisia IP-tiedonsiirtoyhteyksiä. Taktinen reititin tarjoaa myös monipuoliset liitynnät erityyppisten päätelaitteiden ja muiden viestijärjestelmien kytkemiseksi samaan tiedonsiirtoverkkoon. Reitittimen lisäksi järjestelmään kuuluu kolmen eri taajuusalueen radioyksikköjä, joilla muodostetaan tilanteen mukaan optimoituja verkkorakenteita erilaisiin viestintätarpeisiin. Kaikki järjestelmän tuotteet on suunniteltu vaativiin kenttäolosuhteisiin, ja järjestelmän käyttöönotto on automaattisten toimintojen ansiosta nopeaa. Ohjelmistopohjaisuuden ansiosta Bittium TAC WIN -järjestelmä on helposti päivitettävissä, mikä mahdollistaa kehittämisen sekä ylläpidon kustannustehokkaasti sen koko elinkaaren ajan.

Taktisten Bittium Tough SDR™ -radioiden tuoteperhe koostuu yksittäisten sotilaiden käyttöön tarkoitetusta Bittium Tough SDR Handheld™ -käsiradiosta ja ajoneuvoihin asennettavasta Bittium Tough SDR Vehicular™ -ajoneuvoradiosta. Radioiden avulla voidaan tuottaa ja jakaa johtamisjärjestelmien reaaliaikaista tilannekuvaa (paikkatieto, kuva, ääni, video, sensoridata) organisaation kaikilla tasoilla. Radioiden ainutlaatuisen laaja taajuusalue tuo taistelunkestävyyttä ja usean aaltomuodon, kuten Bittium TAC WIN Waveform™, Bittium Narrowband Waveform™ ja ESSOR High Data Rate Waveform, käyttö jopa parantaa yhteensopivuutta ja mahdollistaa tilanteen mukaan eri tehtävissä ja tasoilla toimimisen. Yhdessä Bittium TAC WIN -ohjelmistoradiojärjestelmän kanssa radiot mahdollistavat laajakaistaisen tiedonsiirron ja puheen koko taistelukentän yli kaikille liikkuville joukoille prikaatitasolta aina yksittäiselle taistelijalle saakka.

Bittium Tough VoIP™ -tuoteperheen tuotteet mahdollistavat taktiset IP-puhelut ja laajakaistaisen tiedonsiirron vaativissa olosuhteissa. Tuoteperhe sisältää monikäyttöisen Bittium Tough Comnode -laitteen, Bittium Tough VoIP Field Phone- ja Bittium Tough VoIP Terminal -puhelintuotteet, Bittium Tough VoIP Network Extender -tuotteen, jolla voidaan levittää verkkoa kenttäoloissa, sekä Bittium Tough VoIP Softphone -ohjelmistotuotteen.

Bittium Tough Comnode™ -päätelaite täyttää liikkuvien joukkojen tiedonsiirron tarpeet toimimalla muun muassa VoIP-puhelimena, IP-reitittimenä ja SHDSL-toistimena. Lisäksi Bittium Tough Comnode -päätelaite tarjoaa taktisen puheverkon SIP (Session Initiation Protocol) -palvelintoiminnot myös kaupallisille VoIP-päätelaitteille sekä mahdollistaa myös vanhemman teknologian kenttäradioiden liittämisen osaksi IP-pohjaista taktista kommunikaatiojärjestelmää (Radio over IP, RoIP).

Bittium Tough VoIP Field Phone™ on SIP (Session Initiation Protocol) -yhteensopiva puhelin, joka on yhteentoimiva muiden markkinoilla olevien SIP-puhelinten ja -palvelinten kanssa ja sisältää toiminnallisuuden, joka mahdollistaa VoIP-palvelut dynaamisiin, itsestään muodostuviin verkkoihin palvelimista riippumatta.

Bittium Tough VoIP Network Extender™ -tuotteen SHDSL (Symmetric High-speed Digital Subscriber Line) -liitännöillä IP-verkkoa voidaan jatkaa pitkiä matkoja käyttäen perinteistä kenttäkaapelia. Network Extenderin Ethernet- ja SHDSL-liitännöillä voidaan luoda yhteyksiä myös ulkoisiin verkkoihin ja laitteisiin.

Bittium Tough VoIP Service™ on ohjelmistotuote, jonka avulla voidaan yhdistää sekä kiinteiden että taktisten langattomien tietoverkkojen käyttäjät samaan puhepalveluverkkoon. Kyseessä on joustava ja hajautettu ratkaisu, joka on suunniteltu erityisesti liikkuville joukoille. Se voidaan asentaa verkon reitittäviin elementteihin, kuten Bittium TAC WIN Tactical Router™ -reititin, Bittium Tough Comnode™ -laite tai Bittium Tough SDR™ -radiot.

Bittium Tough VoIP Softphone™ on erityisesti taktiseen käyttöön tarkoitettu VoIP-ohjelmisto, jolla voi soittaa VoIP-puheluita, lähettää viestejä, pitää puhelinneuvotteluja ja jakaa työpöytäkuvaa Bittium Tough VoIP Service -puhepalveluverkossa joko tietokoneella tai älypuhelimella.

Bittium Tactical Power Pack™ -akkuyksikkö on suunniteltu erityisesti taktisen tiedonsiirron tarpeisiin esimerkiksi Bittium Tough SDR Handheld™ -radion ja Bittium Tough Comnode™ -laitteen lisävarusteena, mutta sitä voi helposti käyttää myös tavallisten tablettien ja älypuhelimien kanssa USB-liitännän avulla.

Bittium Tactical LTE Access Point™ on itsenäinen LTE-liityntäratkaisu, joka mahdollistaa usean rinnakkaisen langattoman LTE-alueen muodostamisen ja saumattoman liitynnän IP-verkkoon. Tactical LTE Access Point on täysin yhteensopiva Bittium TAC WIN -runkoverkon kanssa. Ratkaisun avulla eri joukot voivat hyötyä kustannustehokkaasta ja nopeasta multimediatiedonsiirrosta ja VoIP-palveluista sekä kaupallisilla älypuhelimilla että viranomaiskäyttöön tarkoitetuilla erikoispäätelaitteilla.

Vuosi 2020

Yhteistyö Suomen Puolustusvoimien kanssa jatkui Covid-19-pandemiasta johtuvista poikkeusoloista huolimatta erittäin hyvin. Uusien Bittium Tough SDR™ -käsiradioiden volyymitoimitukset aloitettiin huhtikuussa ja loppuvuonna toimitimme ensimmäisiä pilottieriä ajoneuvoihin tulevista Bittium Tough SDR Vehicular™ -ajoneuvoradioista. Ajoneuvoradioiden kehittäminen jatkuu vielä vuoden 2021 puolella. Tuotteiden kehitys on kestänyt hieman arvioita pidempään, sillä ne ovat laajan taajuusalueensa takia ainutlaatuisia maailmassa ja suunniteltu toimimaan äärimmäisissä olosuhteissa.

Helmikuussa Bittium sai jatkotilauksen Puolustusvoimilta koskien yhteiseurooppalaista ohjelmistoradioteknologiaa kehittävän ESSOR-ohjelmistoradiohankkeen (European Secure SOftware-defined Radio) OC1-vaihetta (Operational Capability 1), jossa laajakaistaista ESSOR-aaltomuotoa sovitetaan Puolustusvoimille toimitettaviin Bittium Tough SDR -radioihin. Merkittävän eurooppalaisen puolustusteollisuuden toimijan Saksan liittyminen ESSOR-hankkeeseen vahvisti ESSOR-aaltomuodon markkina-asemaa edelleen, mikä vaikuttaa positiivisesti aaltomuodon tulevaan käyttöönottoon. Puolustusvoimat tilasi Bittiumilta myös Bittium Tough Comnode™ -päätelaitteita perustuen vuosia 2018–2022 koskevaan raamisopimukseen.

Yhteistyö koskien Puolustusvoimien johtamisjärjestelmän tiedonsiirtoverkkojen uudistusta jatkui ja toimitimme vuosia 2018–2020 koskevan puitesopimuksen mukaiset viimeiset erät taktiseen tiedonsiirtoon tarkoitetun Bittium Tactical Wireless IP Network™ (TAC WIN) -ohjelmistoradiojärjestelmän tuotteita. Joulukuussa Suomen puolustusministeri valtuutti Puolustusvoimat hankkimaan Bittium TAC WIN -ohjelmistoradiojärjestelmän tuotteita ja uusi, vuosia 2021–2024 koskeva puitesopimus on valmisteilla. Sen arvo on enimmillään noin 30 miljoonaa euroa.

Marraskuussa Puolustusvoimat tilasi Bittium Tactical Power Pack™ -akkuyksiköitä lisävarusteiksi käytössään oleville kannettaville Bittium Tough Comnode™ -laitteille. Akkuyksikkö lanseerattiin markkinoille lokakuussa. Tilauksen mukaiset tuotteet, arvoltaan noin 1,1 miljoonaa euroa, tullaan toimittamaan Puolustusvoimille vuoden 2021 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana.

Bittium julkaisi olevansa mukana Euroopan puolustusteollisen kehittämisohjelman (European Defence Industrial Development Programme, EDIDP) iMUGS-hankkeessa (integrated Modular Unmanned Ground System), jossa kehitetään Euroopan maiden puolustusvoimille uusia autonomisiin järjestelmiin perustuvia kyvykkyyksiä. Bittium vastaa hankkeessa tiedonsiirron joustavasta ja verkottuneesta toteuttamisesta, mukaan lukien sekä taktinen tiedonsiirto että tiedonsiirto kaupallisten 4G- ja 5G-matkapuhelinverkkojen yli.

Viranomaismarkkinoilla tietoturvallisten Bittium Tough Mobile™ -älypuhelimien kysyntä säilyi alkuvuonna tasaisena. Jatkuvat tietoturvahyökkäykset kasvattavat tietoisuutta tietoturvan tärkeydestä. Kesäkuussa Bittium lanseerasi tuoteperheeseen uuden, vieläkin tietoturvallisemman Bittium Tough Mobile 2 C:n. Ainutlaatuinen uusi puhelinversio perustuu Bittium Tough Mobile 2 -älypuhelinalustaan ja on tarkoitettu Luottamuksellinen-tason viranomaisviestintään. Älypuhelinta täydentää Bittium Secure Suite™ -hallintaohjelmisto, joka mahdollistaa muun muassa puhelinten ja sovellusten etähallinnan sekä salatun IP-pohjaisen tiedonsiirron.

Bittium ja johtava media- ja yleisen turvallisuuden ratkaisujen toimittaja ENENSYS Technologies ilmoittivat, että LTE-viranomaisverkkoihin tarkoitettu eMBMS-ratkaisu (evolved Multimedia Broadcast Multicast Solution) ENENSYS Middleware -ohjelmistolla on nyt saatavilla Bittium Tough Mobile 2 -älypuhelimessa. Yhteistyö mahdollistaa LTE Broadcast -ominaisuuden käytön kestävässä Bittium Tough Mobile 2 -puhelimessa.

Bittium aloitti yhteistyön pitkäaikaisen Tetra-verkkoihin soveltuvien laitteiden myynnin ja huollon asiantuntijan, Virve Tuotteet ja Palvelut -yhtiön, kanssa. Yhteistyö kattaa Bittium Tough Mobile 2 -älypuhelimien ja Bittium Secure Suite -laitehallintaohjelmiston jälleenmyynnin kriittisen kommunikaation toimijoille Suomessa. Yhteistyön avulla Virve Tuotteet ja Palvelut pystyy toimittamaan loppuasiakkaalle käyttöön kokonaisratkaisun, sisältäen uuden sukupolven tietoturvalliset laitteet ja niihin liittyvät oheispalvelut, kuten ylläpidon ja huollon.

Loppuvuonna yhtiö aloitti yhteistyön ruotsalaisen sertifioitujen verkkosalausratkaisujen asiantuntijan Tutus Data AB:n kanssa. Yhteistyön myötä syntyy korkean tietoturvaluokan mobiiliratkaisu, jossa yhdistyvät Tutuksen vahva tietoturvaosaaminen ja Bittiumin äärimmäisen luotettava Bittium Tough Mobile™ 2 -älypuhelinalusta. Tämä liikkuvaan työympäristöön suunniteltu ratkaisu tarjoaa tietoturvaa erityisesti kriittisen viestinnän välineenä. Tutus on pääasiallinen Ruotsin valtion hyväksymien ja sertifioimien IT-tietoturvatuotteiden toimittaja Ruotsissa, ja yhteistyössä kehitetty ratkaisu tulee olemaan osa Tutuksen tuotevalikoimaa. 

Bittium julkaisi Bittium SafeMove® Mobile VPN -tietoturvaohjelmistoon uuden Streams-ominaisuuden. Se mahdollistaa optimoidun, kestävän ja salatun yhteyden silloinkin, kun käytössä olevat verkkoyhteydet ovat epäluotettavia ja häiriöherkkiä. Bittium SafeMove® Streams -teknologian vahvan yhteyden avulla voi suojata useita sovelluksia ja niiden eri yhteyksiä. Salaus ja suojaus mukautuvat eri sovellusten vaihteleviin tarpeisiin, ja esimerkiksi reaaliaikaisten puhe- ja videosovelluksien erityistarpeet tulevat huomioiduiksi.

Markkinanäkymät

Puolustus-, viranomais- ja tietoturvamarkkinat

  • Puolustusmarkkinoilla taktisessa tiedonsiirrossa valtioiden puolustusvoimat ja muut viranomaistahot tarvitsevat verkkoja, joissa yhä enemmän liikkeessä olevat verkon käyttäjät voivat siirtää luotettavasti ja tietoturvallisesti yhä suurempia datamääriä, mikä luo kysyntää Bittiumin TAC WIN -laajakaistaverkolle, Bittium Tough SDR™ -käsi- ja ajoneuvoradioille sekä muille Bittiumin IP-pohjaisille (Internet Protocol) taktisen tiedonsiirron ratkaisuille. Bittium jatkaa taktisen tiedonsiirron tuotteiden vientiponnisteluita kansainvälisille markkinoille ja tavoittelee vuoden 2021 aikana uusia ulkomaisia asiakkuuksia. Myynnin kehittyminen on maltillista puolustusteollisuuden pitkistä myyntisykleistä johtuen.
  • Covid-19-pandemiasta johtuvat taloudelliset vaikeudet vaikuttavat julkisten talouksien, kuten valtioiden ja viranomaisten, budjetteihin ja hankintoja voidaan joutua siirtämään. Tämä voi viivästyttää uusien tilausten saamista. Erityisesti puolustus- ja viranomaismarkkinoilla tuotteiden ja järjestelmien testaus ja pilotointi ovat tyypillisiä vaiheita ennen suurempien kokonaisuuksien tilauksia. Covid-19-pandemiasta johtuvat poikkeusolosuhteet voivat aiheuttaa niihin viiveitä. Myös asiakkaiden vastaanottotarkistukset ovat matkustuskieltojen takia vaarassa siirtyä, mikä voi vaikuttaa tuotteiden loppuhyväksyntöihin ja siten tuotetoimitusten siirtymiseen. Pandemia voi vaikuttaa jonkin verran myös erilaisten tuotteissa käytettyjen komponenttien saatavuuteen, mikä voi myös vaikuttaa yhtiön kykyyn toimittaa tuotteita asiakkailleen.
  • LTE-teknologian, älypuhelinten ja älypuhelinsovellusten käyttö lisääntyy viranomaismarkkinoilla, mikä luo kysyntää tietoturvalliselle Bittium Tough Mobile™ -älypuhelimille ja Bittiumin tuotealustaan pohjautuville asiakaskohtaisille erikoisterminaaleille viranomais- ja mobiileissa tietoturvamarkkinoissa. Yleinen tietoisuus mobiilien tietoturvauhkien vaaroista on lisääntynyt ja kiinnostus tietoturvallisia matkaviestimiä kohtaan on kasvanut. LTE-pohjaisten laitteiden käyttöönotto Public Safety -markkinassa on ollut oletettua hitaampaa johtuen viranomaisten tarvitsemien toiminnallisuuksien viivästymisestä sekä markkinalle tyypillisestä hitaudesta. Päätelaitteiden myynnin odotetaan kehittyvän maltillisesti viranomaismarkkinoiden luonteen mukaisesti.
  • Puhelimien myyntiprosessiin kuuluu usein järjestelmien ja laitteiden testaus, pilotointi, mahdollisesti kolmansien osapuolten teknologioiden integrointi sekä mahdolliset paikalliset viranomaishyväksynnät, joiden hakuprosessit ovat tyypillisesti pitkäkestoisia. Covid-19-pandemiasta johtuvat poikkeusolot voivat vaikuttaa hankkeiden etenemiseen, mikä voi hidastaa suurempien kauppojen toteutumista.
  • Julkisten langattomien yhteyksien hyödyntäminen kannettavissa laitteissa lisääntyy myös vaativassa ammattikäytössä, kuten julkisten palveluiden alueella. Tämä luo vaatimuksia langattomien yhteyksien helppokäyttöisyydelle ja tietoturvallisuudelle. Bittium SafeMove® -tuoteperheen tuotteet lisäävät kannettavien laitteiden helppokäyttöisyyttä ja tietoturvallisuutta vaativassa käytössä.
    Covid-19-pandemia ei ole vaikuttanut Bittium SafeMove® -tuoteperheen kysyntään.